Această soluție se adresează companiilor private ce derulează proiecte de achiziții complexe, generate de dinamica activității zilnice, dar și proiecte de investiții cu finanțare internă sau externă. Soluția contribuie la o mai bună și mai sistematică abordare a activităților, cu posibilitatea de a le gestiona mult mai atent și de a furniza întreaga documentație necesară pentru procesele de aprobare și/sau decontare. Avantajele oferite de AQ Assist privesc direct departamentele de achiziții, procurement, dar și departamentele financiare și nu in ultimul rând managementul.

Descriere soluție
Având în vedere nivelul de complexitate al cerințelor pe care le presupune planificarea, aprobarea și urmărirea achizițiilor, soluția proiectată de noi vine în întâmpinarea companiilor prin furnizarea următoarelor funcționalități:

 • Posibilitatea de a defini:
  • Proiecte – entități, etape, activități, bugete, achiziții, roluri
  • Roluri – pre-alocare de personal pe roluri cu diverse nivele de responsabilitate
  • Sarcini/Activități – ce urmează a fi transmise prin tipurile de proceduri de achiziție către persoanele responsabile
  • Bugete – la nivel de proiect sau achiziție, pe perioade scurte sau pe mai mulți ani
 • Capacitatea de a urmări:
  • Termenele și condițiile derulării proiectului/achiziției
  • Statusul achizițiilor
  • Respectarea limitelor bugetare și a termenelor de finalizare/livrare
 • Posibilitatea de a genera:
  • Rapoarte de activitate
  • Documente și documentație conforme cu procedurile interne

Funcționalitățile oferite de aplicație permit companiilor să reducă semnificativ:

 • Încărcarea resurselor umane din departamentul de procurement
 • Incidența erorilor posibile
 • Costurile aferente nerespectării cerințelor interne cu privire la desfășurarea achizițiilor și a termenelor de realizare prevăzute în planurile de dezvoltare și investiții

Din considerentele enumerate mai sus, soluția pe care o propunem reprezintă un exemplu pozitiv de echilibru între cost și beneficiu, precum și de avantaje pe termen lung din perspectiva asigurării succesului proiectelor de achiziții.

Please find embedded below a more in depth presentation of AQ Assist. (Downloadable as PDF in Romanian)